IT als kerncompetentie

Recent is er weer veel te doen geweest over het wel of niet uitbesteden van IT-functies door banken. Het is daarbij interessant te zien dat er twee kampen zijn binnen de bankenwereld. Het ene, dat van de van de uitbesteders, wordt geleid door ABN-AMRO, en is van mening dat IT niet per se een kerncompetentie is van het bedrijf en de deur uitgedaan kan worden. Het andere kamp, waarvan SNS Reaal een prominente vertegenwoordiger is, ziet IT juist als essentieel voor het voortbestaan en iets dat binnenshuis gehouden moet worden.

hire

Wie heeft er nu gelijk? Aangezien de economische randvoorwaarden waarbinnen de verschillende banken opereren vrijwel gelijk zijn, kan daar het verschil in benadering niet mee verklaard worden. Alle banken hebben immers betaalrekeningen, hypotheken en doen iets met aandelen. Niet erg spannend. Zit het verschil hem dan in de organisaties zelf? Verschillen die zoveel van elkaar en dan met name de IT-afdelingen? Heeft ABN-AMRO een stel luiwammesen in dienst die weinig opleveren? En SNS Reaal aan Red Bull verslaafde programmeurs die het ene na het andere briljante stuk software leveren? Banken kennende, dan is duidelijk dat de aard van hun organisaties – hoe ze in elkaar steken – slechts marginaal van elkaar verschilt. Dat is het dus ook niet.

Maar als de marktomstandigheden voor de verschillende banken nauwelijks van elkaar afwijken en de mentaliteit van hun medewerkers ook vergelijkbaar is, hoe kan het dan dat ze tot zulke verschillende beslissingen komen als het om uitbesteding van IT-taken gaat?

Ik denk dat dit komt door wishful thinking van managers die meesurfen op de hype rondom uitbesteden en meer begaan zijn met het behouden van hun eigen positie dan met hun bedrijf en nadenken over wat bankieren anno 2006 nu eigenlijk inhoudt. Oftewel de oude menselijke combinatie van eigenbelang + mentale luiheid overgoten met een sausje “meedoen met de rest” (als iedereen het doet, kan het toch niet fout zijn?). Maar vertel nu eens, meneer de CIO, als uw bank steeds meer zaken elektronisch door uw klanten zelf laat regelen: is IT dan niet een kerncompetentie van uw bedrijf? U wilt toch niet juist de kennis dáárvoor de deur uitdoen en u volledig afhankelijk maken van partijen die allerlei belangen nastreven, zolang het maar niet het runnen van een bank is?

base jump

Toch is dit wat er bij een aantal banken gebeurd is. Vaak zit je dan met allemaal externe mensen om tafel als er gepraat wordt over de kernsystemen van de betreffende bank. Verbijsterend. Belanghebbenden van de bank krijgen altijd gefilterde informatie door en weten niet meer wat er echt aan de hand is. Dat is niet zo erg als het goed nieuws betreft, maar helaas – het blijft IT – meestal is het nieuws niet zo best.

Wat is nu wijsheid in de huidige situatie waarin meer en meer uitbesteed wordt? Ik heb niet de illusie dat de trend tot uitbesteden snel zal stoppen. Ik ga dus ook niet iets roepen in de trant van “je moet stoppen, want anders ga je kapot”. Maar uit ervaring heb ik wel een advies: zorg dat je sleutelposities op het snijpunt van business en IT blijft vervullen met eigen mensen die voor langere tijd aan het bedrijf zijn verbonden. Door die mensen aan boord te houden kunnen verschillende zaken bereikt worden:

  • Kennis over hoe het bedrijf zijn werk doet blijft behouden (bedenk dat externen altijd weer weggaan en niet 5 of 10 jaar blijven zitten);
  • Externe partijen kunnen de boel niet bedonderen, doordat ze in de gaten worden gehouden door mensen die weten waar ze het over hebben – zowel qua business als IT;
  • Hierdoor is het bedrijf beter af, doordat het meer waar voor zijn geld krijgt en de kwaliteit van de geleverde diensten beter is dan bij een laissez-faire benadering van uitbesteden (het geven van een zak met geld aan mensen ontslaat je niet van de verplichting als bedrijf om met hen samen te werken aan projecten).

Besteed je de sleutelposities wel uit dan maak je je volledig afhankelijk van de goede wil van de externe partijen om je business te runnen zoals je dat zelf het beste acht. Een weinig benijdenswaardige positie, als je het mij vraagt.

Geef een reactie